***حافظ (۲)***

* معشوق چو نقاب ز رخ بر نمی کشد

هر کس حکايتی به تصور چرا کنند *

* چون حسن عاقبت نه به رندی و زاهديست

آن به که کار خود به عنايت رها کنند *

* بی معرفت مباش که در من يزيد عشق

اهل نظر معامله با آشنا کنند *

*سخنگاه اينترنتی : http://ramim.persianblog.ir/ * حديث : http://hadis110.persianblog.ir*

/ 1 نظر / 10 بازدید
i3rOkEn HeArT------

نفحات صبح دانی ز چه روی دوست دارم .... که به چهر يار ماند که بر افکند نقابی