*۱۰*

*** شمس تبريزي (5) ***
* عيد بر عاشقان مبارك باد          عاشقان عيدتان مبارك باد *
* عيد بويي زجان ما دارد                               بر جهان همچو جان مبارك باد *
* بر تو اي ماه آسمان و زمين          تا به هفت آسمان مبارك باد *
* عيد آمد به كف نشان وصال                          عاشقان اين نشان مبارك باد *
* روزه مگشاي جز به قند لبش          قند او بر دهان مبارك باد *
* عيد بنوشت بر كنار لبش                              كاين مي بي كران مبارك باد *
* عيد تا آمد اي سبكروحان          رطلهاي گران مبارك باد *
* گر نصيبي به من دهي گويم                            بر من و بر فلان مبارك باد *
* شمس تبريز همچو عيد آمد *
* بر من و دوستان مبارك باد *

* سخنگاه اينترنتی : http://ramim.persianblog.ir/  *  حديثhttp://hadis110.persianblog.ir *

/ 0 نظر / 8 بازدید