*۹*

***حافظ (5)***
* شراب و عيش نهان چيست كار بي بنياد *
* زديم بر صف رندان و هر چه باداباد *
* گره ز دل بگشا وز سپهر ياد مكن *
* كه فكر هيچ مهندس چنين گره نگشاد *
* ز انقلاب زنانه عجب مدا كه چرخ *
* از اين فسانه هزاران هزار دارد ياد *
* قدح بشرط ادب گير زانكه تركيبش *
* ز كاسه سر جمشيد و بهمن است وقباد *
* كه آگهست كه كاوس و كي كجا رفتند *
* كه واقفست كه چون رفت تخت جم برباد *
* ز حسرت لب شيرين هنوز مي بينم *
* كه لاله مي دمد از خون ديده فرهاد *

*سخنگاه اينترنتی : http://ramim.persianblog.ir/ * حديث : http://hadis110.persianblog.ir*

/ 0 نظر / 6 بازدید