***شمس تبريزی***

* هر که در او نيست از اين عشق رنگ

پيش خدا نيست بجز چوب و سنگ *

* عشق بر آورد ز هر سنگ آب

عشق تراشيد ز  آئينه زنگ *

* کفر به جنگ آمد و ايمان به صلح

عشق بزد آتش در صلح و جنگ *

سخنگاه اينترنتی :http://ramim.persianblog.ir  ***  حديث : http://hadis110.persianblog.ir/

/ 0 نظر / 6 بازدید