*** حافظ (۳) ***

* در اين ظلمت سرا تا کی ببوی دوست بنشينم

گهی انگشت بر دندان گهی سر بر سر زانو *

* بيا ای طاير دولت بياور مژده وصلی

عسی الايام ان يرجعن قوما کالذی کانو *

*سخنگاه اينترنتی :http://ramim.persianblog.ir * حديث : http://hadis110.persianblog.ir*

 

/ 0 نظر / 7 بازدید